Capacity+of+work

 • 1capacity for work — darbingumas statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Žmogaus pajėgumas tam tikrą laiką našiai dirbti. Darbingumas priklauso nuo veiklos pobūdžio ir psichinių fiziologinių individo savybių. atitikmenys: angl. ability to work; capacity for …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

 • 2capacity for work — Смотри Трудоспособность …

  Энциклопедический словарь по металлургии

 • 3physical capacity for work — fizinis darbingumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gebėjimas atlikti reikiamo intensyvumo ir sudėtingumo fizinį (raumenų) darbą. atitikmenys: angl. physical capacity for work vok. körperliche Arbeit, f; körperliche… …

  Sporto terminų žodynas

 • 4mental capacity for work — protinis darbingumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gebėjimas suvokti ir doroti informaciją. atitikmenys: angl. mental capacity for work vok. geistige Arbeit, f rus. умственная работоспособность …

  Sporto terminų žodynas

 • 5capacity — ca|pac|i|ty [ kə pæsəti ] noun count or uncount *** 1. ) the amount of something that can be put in a container or the number of people that a place has room for: capacity of: The fuel tanks have a capacity of 25,000 gallons. a concert hall with… …

  Usage of the words and phrases in modern English

 • 6capacity */*/*/ — UK [kəˈpæsətɪ] / US noun [countable/uncountable] Word forms capacity : singular capacity plural capacities 1) a) the amount of something that can be put in a container, or the number of people that a place has room for There are plans to increase …

  English dictionary

 • 7capacity — /kə pæsɪti/ noun 1. the amount which can be produced, or the amount of work which can be done ● industrial or manufacturing or production capacity ♦ to work at full capacity to do as much work as possible 2. the amount of space 3. ability ● She… …

  Dictionary of banking and finance

 • 8capacity*/ — [kəˈpæsəti] noun 1) [C/U] the amount of something that can be put in a container, or the number of people that a place has room for a concert hall with a seating capacity of 800[/ex] All the country s prisons are filled to capacity (= completely… …

  Dictionary for writing and speaking English

 • 9Capacity building — often refers to assistance which is provided to entities, usually developing country societies, which have a need to develop a certain skill or competence, or for general upgrading of performance ability. Most capacity is built by societies… …

  Wikipedia

 • 10Work — (w[^u]rk), n. [OE. work, werk, weorc, AS. weorc, worc; akin to OFries. werk, wirk, OS., D., & G. werk, OHG. werc, werah, Icel. & Sw. verk, Dan. v[ae]rk, Goth. gawa[ u]rki, Gr. e rgon, [digamma]e rgon, work, re zein to do, o rganon an instrument,… …

  The Collaborative International Dictionary of English